Kirjoituksia

Mikko Helminen

Energiatodistuksen merkitys asuntojen myynnissä

Energiatodistus kertoo rakennuksen energialuokan, se tulee kertoa myynti- tai vuokrausilmoituksessa ja energiatodistuksen tulee olla ostajan nähtävillä asuntonäytössä.

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa. Energiatodistuksen avulla voi helposti verrata eri rakennuksia sillä se perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen.

Energiatodistus kertoo rakennuksen energialuokan, se tulee kertoa myynti- tai vuokrausilmoituksessa ja energiatodistuksen tulee olla ostajan nähtävillä asuntonäytössä.

Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla. Rakennuksen ostoenergian kulutuksella tarkoitetaan energiaa, joka hankitaan rakennukseen esimerkiksi sähköverkosta, kaukolämpöverkosta, kaukojäähdytysverkosta ja uusiutuvan tai fossiilisen polttoaineen sisältämänä energiana.

Laki rakennuksen energiatodistuksesta pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennusten energiatehokkuus-direktiiveihin (2002 ja 2010), joiden tavoitteena on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä ilmaston ja ympäristön suojelu.

Energiatodistuksen saa antaa energiatodistuksen laadintaan pätevyyden saanut henkilö. Energiatodistuksen laatijan tulee toimittaa laadittu energiatodistus ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle.

Energiatodistus voidaan laatia eräissä tapauksissa valmiin lomakkeen avulla niin kutsutun kevennetyn menettelyn kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että todistuksen laatijan itse ei tarvitse tulla paikan päälle eikä talolle tarvitse määritellä energialuokkaa. Kevennetty menettely on mahdollista esimeriksi lähisukulaisten välisessä myynnissä tai silloin, jos kohdetta ei esitellä tai siitä ilmoiteta julkisesti. Kevennetty menettely on myös mahdollista, jos talon arvo on vähäinen. Vähäisen arvona pidetään tilannetta, jossa myyntihinta on alle 50 000 euroa.

Linda Leino

Mikko Helminen

Kiinteistönvälittäjä LKV, LVV