Kirjoituksia

Sanna Länsimäki

Myyjän tiedonantovelvollisuus

Myyjällä on velvollisuus kertoa ostajalle kaikki kauppojen kannalta olennaiset asiat, jotka voivat vaikuttaa ostopäätökseen.

Myyjän tiedonantovelvollisuus tarkoittaa, että myyjällä on velvollisuus kertoa ostajalle kaikki kauppojen kannalta olennaiset asiat, jotka voivat vaikuttaa ostopäätökseen. Käytetyn asunnon kaupassa asunnon virheeksi katsotaan esimerkiksi, jos asunto ei vastaa sitä, mitä on sovittu tai asunto ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta. Tiedonantovelvollisuuteen sisältyy myös, että myyjän täytyy kertoa ostajalle tiedossa olevista tulevista remonteista taloyhtiössä.

Myyjän tiedonantovelvollisuus koskee myös kiinteistönvälittäjän välityksin tehtyjä kauppoja.

Maakaaren mukaan kiinteistön myyjällä on erittäin laaja tiedonantovelvollisuus myytävän kiinteistön ominaisuuksista. Tiedot voidaan jakaa kolmeen eri kokonaisuuteen kiinteistön laatua-, vallintaa ja kiinteistön oikeudellista asemaa koskeviin seikkoihin. Myyjän tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti merkitsee kiinteistön virhettä, jos antamatta jätetty tieto on oletettavasti vaikuttanut kauppaan.

Kiinteistön laadun osalta myyjän on annettava rehellisesti ostajalle kiinteistön arvoon tai käyttöön tyypillisesti vaikuttavat tiedot. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedot kiinteistön pinta-alasta, rakennusten kunnosta tai rakenteista taikka muusta kiinteistön laatua koskevasta ominaisuudesta.

Kiinteistön vallintaan liittyvien seikkojen osalta myyjän on annettava tieto kiinteistön käyttö- tai vallintarajoituksesta, kuten kaavasta tai rakennuskiellosta. Myyjällä on laaja selonottovelvollisuus kiinteistön vallintaa rajoittavista viranomaisen päätöksistä esimerkiksi voimassa olevista kaavoista. Myyjä ei voi pätevästi vedota siihen, ettei hän tiennyt voimassa olevista kaavoista.

Kiinteistön oikeudellista asemaa koskeva seikka mm. ostajalla on oikeus olettaa, että myyjä omistaa kaupan kohteen. Myyjän on kerrottava ostajalle, kenellä on kiinteistön lainhuuto sekä ilmoitettava jos kiinteistöön kohdistuu pantti-, vuokra- tai muu erityinen oikeus, joka on annettu sivullisille (esim. metsänhakkuu oikeus, eläkeoikeus jne). Lisäksi myyjän on kerrottava, jos joku muu kuin myyjä omistaa kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset, laitteet tai muut tavanomaisesti kiinteistöön kuuluvat esineet.

Linda Leino

Sanna Länsimäki

Kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV, KiLAT, sisustussuunnittelija