Kirjoituksia

Elina Kastola

Vinkit vuokrasopimuksen laadintaan

Vuokrasopimuksen laadinnassa tärkeintä on, että sopimus on kirjallinen, helppolukuinen sekä molemmat osapuolet ymmärtävät sopimuksen kohdat oikein.
HAAVELKV-pikkujoulut_16

Vuokrasopimus on laillisesti sitova sopimus, jolla vuokranantaja luovuttaa käyttöoikeuden vuokralaiselle vuokrasummaa vastaan.

Vuokrasopimuksen laadinnassa tärkeintä on, että sopimus on kirjallinen, helppolukuinen sekä molemmat osapuolet ymmärtävät sopimuksen kohdat oikein, jolloin vältytään suurimmilta väärinkäsityksiltä.

Hyvässä vuokrasopimuksessa sovelletaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta sekä alallamme noudatetaan myös hyväksyttyä Hyvää vuokratapaa.
Vuokrasopimuksessa on hyvä mainita ainakin seuraavat kohdat:
– osapuolien henkilötiedot ja yhteystiedot
– osoite, huoneiden lukumäärä, pinta-ala, vuokralaisen käytössä olevat muut tilat
– vuokra-aika; toistaiseksi voimassa oleva sopimus tai määräaikainen sopimus
– vuokran määrä sekä muut käyttökorvaukset, kotivakuutus
– vuokran korotusperuste (prosentti/indeksi)
– vakuuden määrä
– muut ehdot; mm. maininta tupakoinnista, lemmikeistä, muutos- tai korjaustöistä
– allekirjoitukset

Vuokrasopimuksessa on oltava sekä vuokranantajan että vuokralaisen allekirjoitukset. Sopimuksesta annetaan kummallekin oma kappale.
Jos vuokralaisia on useampia kuin yksi, tulee kaikkien allekirjoittaa sopimus. Näin myös silloin, kun vuokranantajia on enemmän kuin yksi, ellei esimerkiksi kuolinpesä ole valtuuttanut yhtä kuolinpesän osakasta hoitamaan vuokrausta.

Sähköinen vuokrasopimus on kirjallinen sopimus ja juridisesti pitävä, aivan kuten perinteisesti allekirjoitettu vuokrasopimus. Sähköisesti allekirjoitettu vuokrasopimus ei itsessään eroa perinteisestä vuokrasopimuksesta mitenkään. Vahva tunnistautuminen takaa sen, että allekirjoitushetki ja allekirjoittajan henkilöllisyys on todettavissa kiistattomasti. Allekirjoituksen väärentämisen riski on näin ollen hyvin pieni.

Elina Kastola

Asuntomyyjä, KiLAT